direct naar inhoud van 7.2 Planschade
Plan: Stadscentrum Zuid (Culturele As)
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00008-0004

7.2 Planschade

Door middel van een planschaderisicoanalyse is de mogelijke planschade onderzocht. De conclusie is dat er een beperkte kans is op planschade. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar het rapport Risicoanalyse Planschade d.d. maart 2012, zoals opgenomen in Bijlage 15 van deze plantoelichting.

Eventuele planschade die voortkomt uit een nieuwe ontwikkeling is gedekt door de grondexploitaties en de af te sluiten planschade-overeenkomsten met de ontwikkelende partijen. Planschade die voortkomt uit de reguliere herziening van het bestemmingsplan en die dus niet is toe te rekenen aan een nieuwe ontwikkeling, wordt ten laste van de algemene middelen gebracht.