direct naar inhoud van 7.1 Grondexploitatie
Plan: Stadscentrum Zuid (Culturele As)
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00008-0004

7.1 Grondexploitatie

Op grond van het bepaalde in artikel 6.12, lid 1 Wro is de gemeenteraad verplicht bij de vaststelling van een bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen.

In afwijking daarvan bepaalt artikel 6.12, lid 2 Wro dat de gemeenteraad kan besluiten bij de vaststelling van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen indien:

1. het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd (bijvoorbeeld via gronduitgifte, een anterieure grondexploitatieovereenkomst);

2. het niet noodzakelijk is een tijdvak voor de exploitatie, dan wel een fasering in de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen vast te stellen;

3. het stellen van eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied, dan wel het stellen van regels omtrent het uitvoeren van die werkzaamheden, dan wel een uitwerking van de regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid niet nodig is.

De gronden waarop in het onderhavige bestemmingsplan een bouwplan is voorgenomen zijn in eigendom bij de gemeente (appartementengebouw Dobbepark, nieuwbouw horeca op Marseillepad en Markt, gebouw Dobbe-eiland, gemengde nieuwbouw en parkeerkelder op Nicolaasplein, woningbouw Vuurtorenplein).

Het verhaal van kosten van grondexploitatie wordt gedekt via de gronduitgifte. Het kostenverhaal is hiermee anderszins verzekerd als bedoeld onder 1. Indien het al noodzakelijk mocht zijn dat de gemeente nadere locatie-eisen stelt, dan zal dit worden gedaan via de gronduitgifte.

De gemeenteraad kan daarom bij de vaststelling van het bestemmingsplan besluiten geen exploitatieplan voor het betrokken plangebied vast te stellen.