direct naar inhoud van Artikel 8 Centrum
Plan: Zevenkamp en Nesselande
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1043ZevenkmpNes-oh01

Artikel 8 Centrum

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel;
 • b. horeca;
 • c. kantoor;
 • d. maatschappelijk;
 • e. voorzieningen van openbaar nut;
 • f. parkeergarages (boven- en/of ondergronds);
 • g. wonen;
 • h. voorzieningen behorend bij bovengenoemde functies, zoals berg- en stallingsruimten, erf, groen, water, tuin, parkeervoorzieningen, ontsluitingswegen en -paden;
 • i. 'Waarde - Archeologie - 2' voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor 'Waarde - Archeologie - 2', is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemming mede van toepassing.

8.2.2 Bebouwingsnormen
 • a. ter plaatse van de op de verbeelding aangegeven bouwaanduiding 'overkraging' is bebouwing alleen in de vorm van een overkraging toegestaan;
 • b. het aantal woningen bedraagt maximaal 800;
 • c. detailhandel is uitsluitend op de begane grond en de eerste verdieping toegestaan, met een maximale b.v.o. van 10.000 m2;
 • d. horeca is uitsluitend op de begane grond en de eerste verdieping is toegestaan, met een maximale b.v.o. van 1.200 m2;
 • e. maatschappelijke voorzieningen met een maximale b.v.o. van 15.000 m2;
 • f. kantoren zijn uitsluitend op de eerste verdieping zijn toegestaan, met een b.v.o. van maximaal 750 m2 per vestiging;
 • g. ter plaatse van op de verbeelding aangegeven hoogteaccent, op de locatie gelegen tussen de Wollenfoppenweg en de Corsicalaan, is een hoogteaccent van maximaal 20 bouwlagen toegestaan.
8.3 Specifieke gebruiksregels
8.3.1 Algemeen

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep/bedrijf, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30 % wordt gebruikt voor werkactiviteiten;
 • b. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
 • c. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
 • d. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van de werkactiviteiten.