direct naar inhoud van Artikel 7 Gemengd - 2
Plan: Afrikaanderwijk
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1029Afrkndrwijk-oh01

Artikel 7 Gemengd - 2

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Gemengd - 2" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. maatschappelijke voorzieningen;
  • b. horeca;
  • c. nutsvoorzieningen, uitsluitend op de begane grond;
  • d. ter plaatse van de aanduiding "kap", is afdekking met een kap verplicht;
  • e. "Waarde - Archeologie", voor zover de gronden mede als zodanig zijn aangewezen.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen

Op de voor "Gemengd - 2" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

7.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie", is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemming mede van toepassing.

7.2.3 Bebouwingsnormen
  • a. het maximum toegestane aantal bouwlagen zoals vermeld op de verbeelding mag niet worden overschreden.
  • b. nutsvoorzieningen - uitsluitend inpandig - mogen per bestemmingsvlak niet meer dan 80 m3innemen.

7.3 Specifieke gebruiksregels
7.3.1 Verbod geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen

Geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen zijn niet toegestaan.