direct naar inhoud van Artikel 31 Wonen - Berging
Plan: Kralingen-West
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1016KralngnWest-oh01

Artikel 31 Wonen - Berging

31.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Wonen - Berging" aangewezen gronden zijn bestemd voor :

31.2 Bouwregels
31.2.1 Algemeen

Op de voor "Wonen - Berging" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

31.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 1" resp. "Waarde - Archeologie - 3", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemming mede van toepassing.

31.2.3 Bebouwingsnormen

De maximum bouwhoogte van gebouwen bedraagt 3 meter, tenzij op de verbeelding een andere bouwhoogte is weergegeven.