direct naar inhoud van Artikel 9 Gemengd - 2
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Artikel 9 Gemengd - 2

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Gemengd - 2" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen

Op de voor "Gemengd - 2" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

9.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 5" en "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemming mede van toepassing.

9.3 Specifieke gebruiksregels
9.3.1 Verbod op geluidgevoelige functies

Geluidgevoelige functies als bedoeld in artikel 1 van de regels zijn binnen de functie, "Maatschappelijk - 2", niet toegestaan. Tevens geldt dat waar ten tijde van het in werking treden van dit bestemmingsplan nog geen geluidgevoelige functies gevestigd zijn c.q. daarvoor geen bouwvergunning is verleend, geen nieuwe geluidgevoelige functies zijn toegestaan.