direct naar inhoud van Artikel 21 Tuin - 1
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Artikel 21 Tuin - 1

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Tuin - 1" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

21.2 Bouwregels
21.2.1 Algemeen

Op de voor "Tuin - 1" bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens:

  • a. in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals pergola"s, erfafscheidingen, keermuren en gebouwde terrassen, alsmede hellingbanen en brandtrappen;
  • b. uitstekende delen aan gebouwen.
21.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 4" en "Waterstaat - Waterkering" s voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemming mede van toepassing.