direct naar inhoud van Artikel 20 Sport - Zwembad
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Artikel 20 Sport - Zwembad

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Sport - Zwembad" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. een overdekt zwembad/openlucht zwembad, met bijbehorende bebouwing en erf;
  • b. "Waarde - Archeologie - 4", voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
20.2 Bouwregels
20.2.1 Algemeen

Op de voor "Sport - Zwembad" bestemde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd.

20.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 4" is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemming mede van toepassing.