direct naar inhoud van Artikel 19 Sport - Sport- en speelterrein
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Artikel 19 Sport - Sport- en speelterrein

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Sport - Sport- en speelterrein" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

19.2 Bouwregels
19.2.1 Algemeen

Op de voor "Sport - Sport- en speelterrein" bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens in de bestemming passende bouwwerken, zoals seizoensgebonden bebouwing ten behoeve van zaalhockeyactiviteiten, kleedgebouwtjes/bergingen, een clubgebouw/kantine, lichtmasten, vlaggenmasten en tribunes; met dien verstande dat deze bouwwerken uitsluitend binnen het bouwvlak van deze bestemming mogen worden opgericht.

19.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 2" en "Waarde - Archeologie - 4" en "Waterstaat - Waterstaatkundige functie" is het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.

19.2.3 Bebouwingsnormen
  • a. de maximum bouwhoogte voor gebouwen en tribunes bedraagt 8 meter;
  • b. lichtmasten, vlaggenmasten en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen niet hoger zijn dan 15 meter.
19.3 specifieke gebruiksregels
  • a. In aanvulling op lid 20.1 en lid 20.2 is tevens toegestaan een medegebruik van ruimten ten behoeve van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, met de daarbij behorende speelvoorzieningen.
  • b. Tevens mag het bijbehorende erf als bedoeld in de bestemmingsomschrijving mede worden gebruikt als parkeerruimte ten behoeve van derden.