direct naar inhoud van Artikel 12 Water
Plan: Elsbroek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0534.BPElsbroek-VA01

Artikel 12 Water

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • b. duikers;
 • c. bermen en beplanting;
 • d. oevers en tijdelijke waterberging;
 • e. bruggen ter plaatse van de aanduiding 'brug';
 • f. bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen zoals groen en paden.
12.2 Bouwregels

Op de in lid 12.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende bouwregels gelden.

12.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldt dat uitsluitend nutsvoorzieningen mogen worden gebouwd, waarbij:

 • a. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 25 m2;
 • b. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter.

12.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan:

 • a. 10 meter voor lichtmasten;
 • b. 5 meter voor voorwerpen van beeldende kunst;
 • c. 4 meter voor overige andere bouwwerken.