direct naar inhoud van Artikel 19 Water
Plan: Renbaankwartier
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0185DRenbaankwrt-50VA

Artikel 19 Water

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. waterlopen en -wegen;
  • b. waterhuishouding;
  • c. waterberging;
  • d. vijvers met bijbehorende oevers,

één en ander met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en overige voorzieningen.

19.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend keermuren voor de waterbeheersing, oeverbeschoeingen, duikers, bruggen en steigers worden gebouwd met een maximale hoogte van 2 m.