direct naar inhoud van Artikel 18 Verkeer - Verblijfsstraat
Plan: Renbaankwartier
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0185DRenbaankwrt-50VA

Artikel 18 Verkeer - Verblijfsstraat

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsstraat' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen;
  • b. voet- en fietspaden;
  • c. parkeervoorzieningen;
  • d. speelvoorzieningen;

en ter plaatse van de aanduiding:

  • e. 'horeca' tevens voor een kiosk,
  • f. 'parkeerterrein' tevens voor een parkeerterrein,

één en ander met de daarbij behorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, groen, water en overige voorzieningen.

18.2 Bouwregels
18.2.1 Gebouwen
  • a. op de in het eerste lid bedoelde gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd met uitzondering van het bepaalde in artikel 18.2.1 sub b;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'horeca' mag het bouwvlak volledig worden bebouwd ten behoeve van een kiosk, de hoogte mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven.
18.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Op de gronden zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals verkeersgeleiders, luifels, speeltoestellen en kunstobjecten toegestaan.

18.3 Specifieke gebruiksregels

Ter plaatse van de aanduiding 'horeca' is horeca toegelaten in de categorie licht.