direct naar inhoud van Artikel 17 Verkeer - Straat
Plan: Renbaankwartier
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0185DRenbaankwrt-50VA

Artikel 17 Verkeer - Straat

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Straat' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen;
  • b. openbaar vervoerstroken;
  • c. fiets- en voetspaden;
  • d. parkeervoorzieningen;

en ter plaatse van de aanduiding:

  • e. 'brug' voor een brug,

één en ander met de daarbij behorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, groen, water en overige voorzieningen.

17.2 Bouwregels
17.2.1 Gebouwen

Op de in het eerste lid bedoelde gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

17.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Op de gronden zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals verkeersgeleiders, bouwwerken voor de
wegaanduiding, bovenleidingen met bijbehorende draagconstructies en seinpalen ten dienste van de bestemming toegestaan.