direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer - Hoofdverkeersweg
Plan: Renbaankwartier
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0185DRenbaankwrt-50VA

Artikel 16 Verkeer - Hoofdverkeersweg

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Hoofdverkeersweg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen met een ontsluitingsfunctie voor de wijk en stad;
  • b. openbaar vervoerstroken;
  • c. parkeervoorzieningen;
  • d. toegangsportalen, ontluchtingsmiddelen en daarmee vergelijkbare bouwwerken;
  • e. voet- en fietspaden,

één en ander met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, groen, water en overige voorzieningen.

16.2 Bouwregels
16.2.1 Gebouwen

Op de in het eerste lid bedoelde gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

16.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Op de gronden zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals verkeersgeleiders, bouwwerken voor de wegaanduiding, bovenleidingen met bijbehorende draagconstructies en seinpalen ten dienste van de bestemming toegestaan.