direct naar inhoud van Artikel 10 Groen
Plan: Renbaankwartier
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0185DRenbaankwrt-50VA

Artikel 10 Groen

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen, zoals parken, grasvelden, plantsoenen, gazons, plantvakken, bermen en bermsloten;
  • b. speelvoorzieningen;
  • c. voet- en fietspaden;
  • d. in- en uitritten;
  • e. straatmeubilair;
  • f. nutsvoorzieningen,

één en ander met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen, groen, water en overige voorzieningen alsmede school- en kindertuinen zoals omschreven in 10.3.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Gebouwen

Op de in het eerste lid bedoelde gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De maximum bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt:

  • a. voor palen en masten 9 meter;
  • b. voor speelvoorzieningen 5 meter;
  • c. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 3 meter.
10.3 Specifieke gebruiksregels

School- en kindertuinen zijn uitsluitend rondom de school 'Het Volle Leven' aan de Rijslag toegestaan.