direct naar inhoud van Artikel 11 Horeca
Plan: Renbaankwartier
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0185DRenbaankwrt-50VA

Artikel 11 Horeca

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. hotels;
 • b. dienstverlening;
 • c. (on)gebouwde parkeervoorzieningen;

en ter plaatse van de aanduiding:

 • d. 'disco' tevens voor discotheek,
 • e. 'horeca tot en met horecategorie 2' tevens voor horeca in de categorie 'Middelzwaar';
 • f. 'horeca tot en met categorie 3' tevens voor horeca in de categorie 'Zwaar';
 • g. 'maatschappelijk' tevens voor een zorghotel,

één en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen, groen, water en overige voorzieningen.

11.2 Bouwregels
11.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de goot- en of bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt niet meer dan op de verbeelding is aangegeven.
 • c. in uitzondering hierop mag ter plaatse van de ‘specifieke bouwaanduiding - dakopbouw’ een dakopbouw van maximaal 3,5 m hoogte gebouwd worden;
11.2.2 Aan- en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. aan- en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van aanbouwen en aangebouwde bijgebouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw waaraan wordt aangebouwd vermeerderd met 0,3 m;
 • c. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • d. de diepte van aanbouwen vanaf de gevel van het hoofdgebouw waaraan ze gebouwd worden mag niet meer dan 2,5 meter bedragen;
 • e. de maximum oppervlakte aan aan- en bijgebouwen mag buiten het bouwvlak niet meer dan 15 m2 en niet meer dan 50% van het achtererfgebied bedragen.
11.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. voor erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn en het verlengde daarvan bedraagt de bouwhoogte ten hoogste 1 m;
 • b. voor erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn en het verlengde daarvan bedraagt de bouwhoogte ten hoogste 2 m;
 • c. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt de bouwhoogte ten hoogste 3 m;
 • d. uitsluitend ter plaatse van de Badhuisweg 11 zijn op de begane grondlaag veranda's aan de achterzijde van het pand toegestaan tot een diepte van 4 meter gemeten vanaf de grens van het bouwvlak.