direct naar inhoud van Artikel 23 Woongebied 2 - Uit te werken
Plan: Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.1000BPKKG-DF01

Artikel 23 Woongebied 2 - Uit te werken

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied 2 - Uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. tuinen en erven;
 • c. aan de functie onder a en b gebonden parkeervoorzieningen;
 • d. verkeer en verblijf;
 • e. voet- en fietspaden;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen en water;
 • h. nutsvoorzieningen.
23.2 Uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken het plan, voor zover betreft de gronden als bedoeld in lid 23.1, in zijn geheel of in gedeelten uit volgens de regels:

 • a. op en in de gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
 • b. bij de bouw wordt artikel 37 (vrijwaringszone - molenbiotoop) in acht genomen;
 • c. er mogen ten hoogste 8 woningen worden gebouwd;
 • d. de gezamenlijke oppervlakte van de bebouwing bedraagt ten hoogste 625 m2;
 • e. het aantal parkeerplaatsen bedraagt 16;
 • f. de bouwhoogte van de gebouwen bedraagt ten hoogste 6,10 m.
23.3 Bouwregels

Zolang en voor zover een uitwerking nog geen rechtskracht heeft gekregen, mag in het desbetreffende deel van het plan niet worden gebouwd.

23.4 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in lid 23.3 indien het betreffende bouwwerk in overeenstemming is met het ontwerp van de uitwerking.