direct naar inhoud van Artikel 22 Woongebied 1 - Uit te werken
Plan: Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.1000BPKKG-DF01

Artikel 22 Woongebied 1 - Uit te werken

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied 1 - Uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. zorggerelateerd wonen;
 • c. tuinen en erven;
 • d. aan de functie onder a en b gebonden parkeervoorzieningen;
 • e. verkeer en verblijf;
 • f. voet- en fietspaden;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen en water;
 • i. nutsvoorzieningen.
22.2 Uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken het plan, voor zover betreft de gronden als bedoeld in lid 22.1, in zijn geheel of in gedeelten uit volgens de regels:

 • a. op en in de gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
 • b. gebouwen mogen uitsluitend worden gerealiseerd in bouwvlakken;
 • c. in het gebied mag een vloeroppervlakte van ten hoogste 2.250 m² worden gebruikt voor zorggerelateerd wonen;
 • d. de minimale en maximale bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'minimale-maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • e. de maximale bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • f. de minimale en maximale dakhelling van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'minimale-maximale dakhelling (graden)' is aangegeven;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'plat dak' is een platte afdekking van gebouwenverplicht.
22.3 Bouwregels

Zolang en voor zover een uitwerking nog geen rechtskracht heeft gekregen, mag in het desbetreffende deel van het plan niet worden gebouwd.

22.4 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in lid 22.3 indien het betreffende bouwwerk in overeenstemming is met het ontwerp van de uitwerking.