direct naar inhoud van Artikel 15 Recreatie - Scouting
Plan: Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.0400BPNoord-VA02

Artikel 15 Recreatie - Scouting

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Recreatie - Scouting" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. scoutingterrein met ten hoogste één clubhuis;
 • b. aan de functie onder a gebonden parkeervoorzieningen;
 • c. erven, groenvoorzieningen en water.
15.2 Bouwregels

Op de in lid 14.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

 • a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen de op de kaart aangegeven bouwvlakken;
 • b. het maximale bebouwingspercentage binnen een bouwvlak 100% mag bedragen, tenzij binnen een bouwvlak, of een gedeelte daarvan, anders is aangegeven;
 • c. de goothoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 6 m, tenzij op de kaart binnen een bouwvlak, of een gedeelte daarvan, anders is aangegeven;
 • d. de hoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 10 m, tenzij, op de kaart binnen een bouwvlak, of een gedeelte daarvan, anders is aangegeven;
 • e. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan:
  - op de gronden voor de naar de openbare weg gekeerde gevel: 1 m;
  - voor het overige 2 m;
 • f. de hoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 3 m.