direct naar inhoud van Artikel 16 Recreatie - Volkstuin
Plan: Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.0400BPNoord-VA02

Artikel 16 Recreatie - Volkstuin

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Recreatie - Volkstuin" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. volkstuincomplex met ten hoogste één clubhuis;
 • b. aan de functie onder a gebonden parkeervoorzieningen;
 • c. erven, groenvoorzieningen en water.
16.2 Bouwregels

Op de in lid 16.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

 • a. de maximale oppervlakte aan bebouwing niet meer mag bedragen dan 10% van het bestemmingsvlak, waarbij de oppervlakte van:
  • 1. een volkstuinhuis niet meer mag bedragen dan 20 m²;
  • 2. van clubhuis niet meer mag bedragen dan 120 m²;
  • 3. overige bouwwerken niet meer mag bedragen dan 10 m²;
 • b. de onderlinge afstand van gebouwen niet minder mag bedragen dan 6 m;
 • c. de goothoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 3 m;
 • d. de bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 4,5 m;
 • e. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan 2 m;
 • f. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 6 m.