direct naar inhoud van Artikel 16 Maatschappelijk
Plan: Buitengebied Castricum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0383.BPBuitengebied-VS02

Artikel 16 Maatschappelijk

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een begraafplaats ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats':
 • b. een scouting ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk- scouting';
 • c. een verenigingsgebouw ter plaatse van de aanduiding 'verenigingsleven';
 • d. een zorgboerderij met Bed & Breakfast ter plaatse van de aanduiding 'zorgboerderij', met dien verstande dat ten behoeve van Bed & Breakfast maximaal 4 slaapkamers en 8 slaapplaatsen zijn toegestaan;
 • e. een kinderdagverblijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - kinderdagverblijf';
 • f. een groepsaccommodatie met maximaal één bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groepsaccommodatie';
 • g. een paardenstalling ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf -paardenstalling';

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeer- en groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding met dien verstande dat geen bedrijfswoningen zijn toegestaan.

16.2 Bouwregels
16.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen dienen te worden gebouwd binnen een bouwvlak;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' is ten hoogste de aangegeven maximale goothoogte toegestaan;
 • c. indien geen goothoogte is aangegeven, bedraagt de maximale goothoogte 4,5 m.
16.2.2 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. bedrijfswoningen dienen te worden gebouwd binnen een bouwvlak;
 • b. de maximale inhoud bedraagt 650 m3 dan wel het bestaande volume indien deze groter is;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' is ten hoogste de aangegeven maximale goothoogte toegestaan;
 • d. indien geen goothoogte is aangegeven, bedraagt de maximale goothoogte 4,5 m;
 • e. worden verplicht afgedekt met een kap met een helling van ten minste 25° en ten hoogste 65°.
16.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt maximaal:

 • a. vlaggenmasten 6,5 m;
 • b. erf- en terreinafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel 1 m;
 • c. erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel 2 m;
 • d. overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 2 m.