direct naar inhoud van Artikel 13 Tuin - 3
Plan: Oosterparkbuurt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.U0901BPSTD-VG02

Artikel 13 Tuin - 3

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. tuinen en erven, met inbegrip van bijbehorende voetpaden;
  • b. groenvoorzieningen.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Algemeen

Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd.

13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 1 meter bedragen.