direct naar inhoud van Artikel 24 Wonen - 3
Plan: IJburg 1e fase, 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1107BPSTD-OH02

Artikel 24 Wonen - 3

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. aan-huis-verbonden beroepen en – bedrijven;
 • c. short stay;
 • d. ongebouwd parkeren;

met de daarbij behorende:

 • e. in- en uitritten;
 • f. tuinen en erven;
 • g. bijbehorende bouwwerken;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. groen;
 • j. water.

24.2 Bouwregels
24.2.1 Algemeen

Op en onder de in 24.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

24.2.2 Gebouwen

Voor bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de maximale bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij er op de verbeelding een maximaal bebouwingspercentage is opgenomen;
 • d. de onderlinge afstand tussen hoofdgebouwen bedraagt minimaal 2 meter;
 • e. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.

24.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 1 m1.

24.3 Specifieke gebruiksregels
24.3.1 Aan-huis-verbonden beroepen en -bedrijven
 • a. voor de aan-huis-verbonden beroepen en – bedrijven geldt dat maximaal 30% van het grondvloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken met een maximum van 50 m² ten behoeve van deze functies gebruikt mag worden;
 • b. voor de aan-huis-verbonden bedrijven geldt het bepaalde in 40.2.

24.3.2 Parkeren

Een eenmaal gerealiseerde parkeerplaats dient in stand te worden gehouden.