direct naar inhoud van Artikel 9 Wonen - 1
Plan: Park Haagseweg e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1201BPSTD-VG01

Artikel 9 Wonen - 1

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen met inbegrip van bijbehorende bouwwerken, technische ruimtes en andere nevenruimten;
 • b. ruimten ten behoeve van uitoefening van huisgebonden beroepen;
 • c. short stay;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. tuinen en erven;

alsmede voor:

 • f. gebouwde parkeervoorzieningen, in de kelder, het souterrain en de eerste bouwlaag ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage'.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 9.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

9.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen zijn alleen toegestaan binnen de bouwvlakken;
 • b. maximum bebouwingspercentage: 100% van het bouwvlak;
 • c. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' staat aangegeven.
9.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte erfafscheidingen: 2 meter;
 • b. maximum bouwhoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 3 meter.