direct naar inhoud van Artikel 8 Water
Plan: Park Haagseweg e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1201BPSTD-VG01

Artikel 8 Water

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water;
  • b. (natuurvriendelijke) oevers;
  • c. (duiker-) bruggen ten behoeve van langzaam verkeer;
  • d. steigers ter plaatse van de aanduiding 'steiger';
  • e. waterhuishoudkundige voorzieningen.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 8.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

8.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

  • a. maximum bouwhoogte bouwwerken geen gebouwen zijnde: 2 meter.