direct naar inhoud van Artikel 17 Water
Plan: Binnenstad Zuid en Oost
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0361.BP00003-0401

Artikel 17 Water

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

alsmede voor:

 • c. een ondergrondse parkeergarage, ter plaatse van de aanduiding "parkeergarage";
 • d. terrasboten, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van horeca - terrasboot".
 • e. evenement van categorie 2 en evenement van categorie 3 ter plaatse van de aanduiding "evenemententerrein".
17.2 Bouwregels
17.2.1 Algemeen

Op de in lid 17.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

17.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan indien deze volledig ondergronds worden gerealiseerd.
17.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 3 meter.
17.3 Specifieke gebruiksregels
17.3.1 Verbod ligplaatsen

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 23.1 wordt in ieder geval het gebruik van de in lid 17.1genoemde gronden als permanente ligplaats voor woonschepen/drijvende woningen en/of pleziervaartuigen aangemerkt.

17.3.2 Terrasboten

Het maximum aantal terrasboten bedraagt 2.

17.3.3 Evenementen

Voor de in lid 17.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. evenement van categorie 1:
  • 1. maximaal aantal evenementen dat per jaar mag plaatsvinden binnen de gronden als bedoeld in artikel 7.1, 16.1 en 17.1 samen bedraagt: 12;
  • 2. maximum totaal aantal dagen: 20, exclusief de dagen die nodig zijn voor het op- en afbouwen.
 • b. evenement van categorie 2 en evenement van categorie 3:
  • 1. maximaal aantal evenementen dat per jaar mag plaatsvinden binnen de gronden als bedoeld in artikel 16.1 en 17.1 samen bedraagt: 10;
  • 2. maximum totaal aantal dagen: 15, exclusief de dagen die nodig zijn voor het op- en afbouwen.