direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer - verblijf
Plan: Binnenstad Zuid en Oost
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0361.BP00003-0401

Artikel 16 Verkeer - verblijf

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - verblijf' aangezezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. rijwegen, fiets- en voetpaden, bermen, ongebouwde parkeervoorzieningen;
 • b. openbare toiletgebouwen;
 • c. bergingen, nutsvoorzieningen en opslagruimten;
 • d. groenvoorzieningen, speelvoorzieningen;
 • e. bruggen, oevervoorzieningen en water;
 • f. evenement van categorie 1;
 • g. markten;

alsmede voor:

16.2 Bouwregels
16.2.1 Algemeen

Op de in lid 16.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

16.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte toiletgebouwen: 3 meter;
 • b. maximum oppervlakte toiletgebouwen: 10 m2 per gebouw;
 • c. maximum bouwhoogte visbanken: 5 meter.
16.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 9 meter.
16.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 16.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. evenement van categorie 1:
  • 1. maximaal aantal evenementen dat per jaar mag plaatsvinden binnen de gronden als bedoeld in artikel 7.1, 16.1 en 17.1 samen bedraagt: 12;
  • 2. maximum totaal aantal dagen: 20, exclusief de dagen die nodig zijn voor het op- en afbouwen.
 • b. evenement van categorie 2 en evenement van categorie 3:
  • 1. maximaal aantal evenementen dat per jaar mag plaatsvinden binnen de gronden als bedoeld in artikel 16.1 en 17.1 samen bedraagt: 10;
  • 2. maximum totaal aantal dagen: 15, exclusief de dagen die nodig zijn voor het op- en afbouwen.