direct naar inhoud van Artikel 15 Verkeer - parkeergarage
Plan: Binnenstad Zuid en Oost
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0361.BP00003-0401

Artikel 15 Verkeer - parkeergarage

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - parkeergarage aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. gebouwde parkeervoorzieningen en bergingen;
  • b. wat betreft de onbebouwd blijvende delen voor tuinen, erven, verblijfsgebied en groenvoorzieningen.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemeen

Op de in lid 15.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

15.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. maximum bouwhoogte / maximum goothoogte: zoals met de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte" staat aangegeven.