direct naar inhoud van Artikel 14 Verkeer
Plan: Binnenstad Zuid en Oost
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0361.BP00003-0401

Artikel 14 Verkeer

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. rijwegen, fiets- en voetpaden, bermen;
  • b. ongebouwde parkeervoorzieningen;
  • c. groenvoorzieningen;
  • d. openbare toiletgebouwen;
  • e. water, waterstaatsdoeleinden en bruggen.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen

Op de in lid 14.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

14.2.2 Gebouwen

Ten aanzien van de op grond van lid 14.1 toegestane toiletgebouwen en gebouwen ten behoeve van waterstaatsdoeleinden gelden de volgende regels:

  • a. maximum bouwhoogte: 3 meter;
  • b. maximum oppervlakte: 10 m2.
14.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

  • a. maximale bouwhoogte: 9 meter.