Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bebouwde Kom Woudenberg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0351.BebouwdKomWoudnbrg-vg01