BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING

 

Bijlage 1: Concept Beeldkwaliteitplan Ontwikkelingslocaties Van Weedestraat

 

Bijlage 2: Lijst van bedrijven

 

Bijlage 3: Lijst van horeca

 

Bijlage 4: Externe veiligheid

 

Bijlage 5: Overzicht wijzigingen bp Soestdijk t.o.v. geldende bestemmingsplannen

 

Bijlage 6: Nota van inspraak en vooroverleg

 

Bijlage 7: Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen

 

Bijlage 8: Nota van beantwoording

 

Bijlage 9: Amendementen