direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 Huidige situatie
Plan: Bilthoven Noord 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0310.0007BP11007-VG01

Hoofdstuk 2 Huidige situatie

Voor een gedegen nieuw bestemmingsplan is goed inzicht in de huidige situatie in het plangebied van groot belang. De gemeente heeft daarom twee studies laten uitvoeren: een cultuurhistorische analyse en een stedenbouwkundige visie (zie respectievelijk Bijlage 1 van de toelichting en Bijlage 3 van de regels). De bevindingen uit deze studies zijn gebruikt om een grondig beeld te verkrijgen van de huidige situatie in het plangebied. Voor een goed begrip van de huidige situatie is inzicht in de ontstaansgeschiedenis van belang. Deze staat beschreven in paragraaf 2.1. Paragraaf 2.2 gaat over de ruimtelijke structuur van het plangebied. In deze paragraaf komen de kenmerkende stedenbouwkundige eigenschappen van het plangebied aan bod. De functionele inrichting staat beschreven in paragraaf 2.3. Hier staat een overzicht van de aanwezige functies in Bilthoven Noord.