direct naar inhoud van Artikel 20 Algemene gebruiksregels
Plan: Bilthoven Noord 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0310.0007BP11007-VG01

Artikel 20 Algemene gebruiksregels

20.1 Strijdig gebruik

Als een strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval verstaan:

  • a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;
  • b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als zelfstandige woonruimte.
20.2 Zwembad, jacuzzi en (zwem)vijver

Niet overdekte zwembaden, niet overdekte jacuzzi's en (zwem)vijvers zijn toegestaan binnen de bestemmingen 'Wonen - 1 t/m 5', 'Wonen - 6', 'Wonen - Gestapeld' en 'Wonen - Hoekkavel', met dien verstande dat:

  • a. de gezamenlijke oppervlakte van een niet overdekt zwembad, een niet overdekte jacuzzi en/of een (zwem)vijver niet meer mag bedragen dan 100 m²;
  • b. de afstand tot de bouwperceelsgrens van een niet overdekt zwembad en niet overdekte jacuzzi minimaal 5 meter bedraagt;
  • c. een niet overdekt zwembad en een niet overdekte jaccuzi wordt gebouwd op minimaal 4 meter achter (het verlengde van) de voorgevel;
  • d. een verschuifbare overkapping ter plaatse van een niet overdekt zwembad en een niet overdekte jacuzzi is toegstaan, waarbij de hoogte niet meer mag bedragen dan 1 meter boven peil;
  • e. bestaande zwembaden waarvan de situering of afmeting niet voldoet aan hetgeen in sub a t/m d is bepaald, zijn wel toegestaan en mogen worden gehandhaafd, maar niet worden vergroot;
  • f. in geval van herbouw is het bepaalde onder sub e uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde plaats plaatsvindt.