Inhoudsopgave

 

1.         Bijlage 1 toelichting: landschapstypen met karakteristiek

 

2.         Bijlage 2 toelichting: inventarisatie bestaande maten

 

3.         Bijlage 3 toelichting: nota van inspraak en vooroverleg 2011

 

4.         Bijlage 4 toelichting: planschaderisico-analyse

 

5.         Nota van zienswijzen

 

6.         Nota van wijzigingen

 

7.         Nota van zienswijzen planMER

 

8.         Toetsingsadvies commissie voor de milieueffectenrapportage (6 juni 2011)