direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer - Railverkeer
Plan: Kom Eerbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0213.BPEEKOM300000-va01

Artikel 16 Verkeer - Railverkeer

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. railverkeer;
 • b. wegen en paden;

met de daarbij behorende:

 • c. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • d. voorzieningen van algemeen nut;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting;
 • g. straatmeubilair;
 • h. waterlopen en waterpartijen;
 • i. boven- en/of ondergrondse waterhuishoudkundige voorzieningen.

16.2 Bouwregels
16.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3 m;
 • b. de maximale oppervlakte van gebouwen bedraagt 50 m².

16.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 m bedragen;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de maximale hoogte van palen en masten 10 meter vanaf de bovenkant spoorstaaf bedragen;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a mag de maximale hoogte van lichtmasten 12 meter bedragen;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder a mag de maximale hoogte van antenne-installaties 15 meter bedragen.