direct naar inhoud van Artikel 15 Verkeer - Verblijfsgebied - 2
Plan: Bestemmingsplan Winkelcentrum- en Park Presikhaaf
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.788-0301

Artikel 15 Verkeer - Verblijfsgebied - 2

15.1 Bestemmingsomschrijving

De als "Verkeer - Verblijfsgebied - 2" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. voetgangersgebied ten behoeve van de aangrenzende centrumfuncties;
  • b. groen- en speelvoorzieningen;
  • c. terrassen;
  • d. nutsvoorzieningen;
  • e. onderdoorgangen, alsmede toegangen tot ondergrondse voorzieningen ten behoeve van
    direct aangrenzende bestemmingen;
  • f. centrumfuncties zoals genoemd in artikel 6.1 ter plaatse van de functieaanduiding 'centrum'.
15.2 Bouwregels
  • a. Op deze gronden mogen, met inachtneming van de aangegeven maximumbouwhoogte, uitsluitend overkappingen worden gebouwd;
  • b. Ter plaatse van de functieaanduiding 'centrum' mag in aanvulling van het bepaalde in dit lid onder a. bebouwing zoals bedoeld in artikel 15.1 onder f. worden opgericht met een maximumbouwhoogte van 3 meter en een maximum oppervlak van 600 m2 voor de westelijk gelegen functieaanduiding en 150 m2 voor de oostelijk gelegen functieaanduiding.