direct naar inhoud van Artikel 14 Verkeer - Verblijfsgebied - 1
Plan: Bestemmingsplan Winkelcentrum- en Park Presikhaaf
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.788-0301

Artikel 14 Verkeer - Verblijfsgebied - 1

14.1 Bestemmingsomschrijving

De als "Verkeer - Verblijfsgebied - 1" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. (woon)straten, buurtwegen, pleinen en trottoirs met een inrichting hoofdzakelijk gericht op
  bestemmingsverkeer en verblijfsfuncties;
 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. groen- en watervoorzieningen;
 • d. wandelgebieden en speelgelegenheden;
 • e. terrassen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. onderdoorgangen, alsmede toegangen tot ondergrondse voorzieningen ten behoeve van
  direct aangrenzende bestemmingen.
14.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de genoemde bestemmingen worden gebouwd
 • b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals entrees tot parkeergarages mag ten hoogste 5 meter bedragen.
 • c. In afwijking van het bepaalde in sub a. van dit lid is een voetgangersbrug met een maximumbouwhoogte van 6 meter toegestaan ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 1' .