direct naar inhoud van Artikel 13 Verkeer - Railverkeer
Plan: Bestemmingsplan Winkelcentrum- en Park Presikhaaf
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.788-0301

Artikel 13 Verkeer - Railverkeer

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer - Railverkeer" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. personen- en goederenvervoer per spoor met de daarbij behorende technische en administratieve voorzieningen, zoals bouwwerken voor energievoorziening ten behoeve van het treinverkeer en wacht- en werkruimtes voor het spoorwegpersoneel;
  • b. stations met de daarbij behorende winkel- en horecacvoorzieningen;
  • c. (on)gelijkvloerse kruisingen, over- en onderbouwingen ten behoeve van weg- en waterverkeer;
  • d. passages ten behoeve van faunaverkeer (ecoducten en dergelijke);
  • e. geluidwerende voorzieningen;
13.2 Bouwregels
  • a. Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienst van de genoemde bestemmingen worden gebouwd met een maximumbouwhoogte van 10 meter gemeten vanaf de bovenzijde van de spoorstaaf.
  • b. In afwijking van het bepaalde onder a. mag de bouwhoogte van geluidsschermen maximaal2meter bedragen, gemeten vanaf de bovenzijde van de spoorstaaf.