direct naar inhoud van Artikel 5 Centrum - 1
Plan: Bestemmingsplan Burgemeesterswijk - Transvaalbuurt 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.766-0302

Artikel 5 Centrum - 1

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Centrum - 1" aangewezen gronden zijn, met in achtneming van het bepaalde in de artikelen 18 tot en met 23, bestemd voor:

  • a. wonen, zoals bedoeld in artikel 16;

en uitsluitend op de begane grond voor:

5.2 Bouwregels
  • a. Op deze gronden mogen, voor zover binnen het bouwvlak gelegen, met inachtneming van de aangegeven maximum goot- en bouwhoogte en bouwlagen, uitsluitend in de gegeven bestemming passende bouwwerken worden gebouwd.
  • b. Voorzover in een op deze bestemming van toepassing zijnd bouwvlak of onderdeel daarvan een bebouwingspercentage is opgenomen, is dit bebouwingspercentage van toepassing op elk in dit bouwvlak of onderdeel daarvan voorkomend bouwperceel.
5.3 Specifieke gebruiksregels
  • a. Op deze gronden, voor zover binnen het bouwvlak gelegen, mogen maximaal 2 parkeerplaatsen per bouwperceel of bouwwerk worden gerealiseerd.
  • b. Op deze gronden, voor zover buiten het bouwvlak gelegen, mogen maximaal 2 parkeerplaatsen per bouwperceel of bouwwerk worden gerealiseerd.