direct naar inhoud van Artikel 10 Kantoor
Plan: Bestemmingsplan Burgemeesterswijk - Transvaalbuurt 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.766-0302

Artikel 10 Kantoor

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Kantoor" aangewezen gronden zijn, met in achtneming van het bepaalde in de artikelen 18 tot en met 23, bestemd voor:

  • a. kantoren;
  • b. groenvoorzieningen;
  • c. voorzieningen voor het verkeer en straatmeubilair.
10.2 Bouwregels
  • a. Op deze gronden mogen, met in achtneming van de aangegeven maximum bouwhoogte en bouwlagen, uitsluitend in de gegeven bestemming passende bouwwerken worden gebouwd.
  • b. Op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde gronden mag, ter plaatse van de bouwaanduiding ' onderdoorgang', op de begane grond tot een hoogte van minimaal 3 meter niet worden gebouwd, tenzij dit ondersteunende constructies betreft.