direct naar inhoud van Artikel 9 Horeca
Plan: Bestemmingsplan Burgemeesterswijk - Transvaalbuurt 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.766-0302

Artikel 9 Horeca

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Horeca" aangewezen gronden zijn, met in achtneming van het bepaalde in de artikelen 18 tot en met 23, bestemd voor:

9.2 Bouwregels

Op de in lid 1 van dit artikel bedoelde gronden, mogen met inachtneming van de aangegeven maximum goot- en bouwhoogte, bouwlagen en, voor zover aangegeven, het bebouwingspercentage uitsluitend de in de gegeven bestemming passende bouwwerken worden gebouwd.