direct naar inhoud van 3.5 Regionaal beleid
Plan: Hardenberg, monding Oude Radewijkerbeek
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0160.0000BP00086-VG01

3.5 Regionaal beleid

3.5.1 Structuurvisie Vechtpark Hardenberg

De gemeente Hardenberg en waterschap Velt en Vecht willen de Vecht een andere inrichting geven in de stedelijke kern van Hardenberg. Het te ontwikkelen Vechtpark biedt ruimte voor waterberging en kansen voor recreatie, toerisme, natuur, kunst en cultuur. De plannen voor het Vechtpark zijn op hoofdlijnen in deze structuurvisie verwoord.

In de structuurvisie zijn de ruimtelijke ontwikkelingen op hoofdlijnen aangegeven. De structuurvisie is het kader voor de verdere ontwikkeling van het Vechtpark. Voor deze verdere uitwerking is het Vechtpark opgedeeld in vier deelgebieden:

  • 1. ten noorden van de Prins Willem Alexanderbrug

In dit deelgebied stroomt de Vecht vanaf het noorden het Vechtpark binnen. In dit deelgebied ligt het accent op natuurontwikkeling. Om de natuur niet te verstoren zal de toegang tot het gebied beperkt zijn

  • 2. tussen Prins Willem Alexanderbrug en Voorstraatbrug

De Vecht stroomt hier langs het centrum van Hardenberg. Accent in dit gebied ligt op recreatie. Er is ruimte voor een stadsstrand of ligweide in combinatie met een evenemententerrein. Het gebied wordt goed toegankelijk gemaakt.

  • 3. Voorstraatbrug tot aan natuuractiviteitencentrum De Koppel

Hier neemt de gebruiksintensiteit in de richting van natuuractiviteitencentrum De Koppel geleidelijk af. Er is meer ruimte voor waterberging, extensieve recreatie en natuurontwikkeling. De stuw wordt passeerbaar gemaakt voor bootjes en er komt een ecologische passage waar ook kanoƫrs gebruik van kunnen maken. Het eiland wordt beperkt toegankelijk. Aan de randen is ruimte voor outdoor activiteiten.

  • 4. Natuuractiviteitencentrum De Koppel tot de Asjeskampbrug

Hier krijgt de natuur de mogelijkheid zich ongestoord te ontwikkelen. Om de natuur niet te verstoren zal de toegang tot het gebied beperkt zijn.