direct naar inhoud van 2.2 Vechtpark
Plan: Hardenberg, monding Oude Radewijkerbeek
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0160.0000BP00086-VG01

2.2 Vechtpark

Verschillende maatregelen uit het programma “Ruimte voor de Vecht” van de provincie Overijssel worden uitgevoerd in het “Vechtpark”. Dit programma heeft tot doel samen te werken aan de veiligheid van de Vecht en de integrale versterking van het Vechtdal. Naast het programma “Ruimte voor de Vecht” heeft de gemeente Hardenberg samen met het waterschap een structuurvisie opgesteld voor het Vechtpark. De gemeente heeft de structuurvisie Vechtpark op 7 september 2010 vastgesteld. Hierin wordt getracht een bijdrage te leveren aan de versterking van de culturele en recreatieve beleving rondom Hardenberg, alsmede de vergroting van de waterveiligheid, de verbetering van waterkwaliteit en de ontwikkeling en beleving van natuurwaarden.

De Vechtcorridor wordt in zijn geheel beschouwd als unieke parkachtige rivierenlandschap dat dwars door het centrum van Hardenberg stroomt en aansluit op het karakter van een halfnatuurlijke laaglandrivier buiten de stad. Een groene en toegankelijke zone waar de Vecht kan worden beleefd en waar ruimte is voor natuur, recreatie, water en cultuur te midden van een stedelijke omgeving. Kortom het Vechtpark.

Het Vechtpark maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur, het recreatieve gebruik dient gecombineerd te worden met de natuurlijke functie. Waar het ene gebied beleefbaar zal zijn door het gebied vrijelijk te kunnen betreden en hier te kunnen recreëren, is het andere gebied slechts beperkt toegankelijk, waardoor meer rust en ruimte ontstaat voor aanwezige soorten flora en fauna. Deze kwaliteiten zijn goed te verbinden met natuur- en watereducatie. In vrijwel het gehele gebied bestaan mogelijkheden voor wandelnetwerken, die zorgen voor toegankelijkheid van het gebied. Langs de wandelnetwerken is ruimte voor kunst in het Vechtdal. Behalve de toegankelijkheid krijgen de expliciete recreatieve functies ook ruimte in het plangebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0160.0000BP00086-VG01_0002.jpg"

Afbeelding 3: het Vechtpark met indicatief in de blauwe cirkel het plangebied.