direct naar inhoud van 2.1 Inleiding
Plan: Hardenberg, monding Oude Radewijkerbeek
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0160.0000BP00086-VG01

2.1 Inleiding

Hardenberg is ontstaan langs de Vecht. Eeuwenlang bepaalde de rivier de structuur van het landschap. Door de belangrijke transport- en landbouwfunctie ontstond er een sterke relatie tussen de stad en rivier. Aan het begin van de vorige eeuw veranderde deze structurerende rol van het water aanzienlijk door de technische vooruitgang. Overstromingen veroorzaakten te veel overlast en de Vecht werd bedijkt en tevens groeide de afgelopen decennia het besef dat ook de Vecht meer ruimte moet krijgen om Hardenberg voor overstromingen te bewaren. Het water krijgt weer een medeordende rol toegewezen.

De Vecht is onderdeel van het stroomgebied Vecht-Zwarte Water. Vanuit de bodemopbouw gezien valt het stroomgebied Vecht–Zwarte Water ruwweg uiteen in drie delen: het Drents plateau, het dal van de Vecht en het zandgebied ten zuiden van de Vecht. Vanuit zowel het noorden als het zuiden stroomt het water, hoofdzakelijk onder vrij verval, naar de Vecht toe, waardoor de Vecht een belangrijke afwaterende functie heeft.

Van oorsprong is de Vecht sterk meanderend. Aan het eind van de 19e eeuw is de Vecht gekanaliseerd; er zijn toen zo’n 69 bochten afgesneden. Hierdoor zijn meerdere meanders als dode armen in het stroomdal blijven liggen. In 1998 zijn er, als gevolg van een extreme weersituatie, problemen ontstaan met de waterafvoer. Om dit in de toekomst te voorkomen worden onder andere retentiegebieden aangelegd.