direct naar inhoud van Artikel 20 Verkeer - Parkeerterrein
Plan: Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D111-VG01

Artikel 20 Verkeer - Parkeerterrein

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Parkeerterrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. parkeerterrein;
 • b. verblijfsvoorzieningen;
 • c. voet- en rijwielpaden;
 • d. kunstwerken;
 • e. kunstobjecten;
 • f. groenvoorzieningen;

en de daarbij behorende:

 • g. in- en uitritten;
 • h. ontsluitingswegen.
20.2 Bouwregels
20.2.1 Algemeen

Op de tot 'Verkeer - Parkeerterrein' bestemde gronden mogen alleen worden gebouwd bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming.

20.2.2 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

20.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 5 m bedragen.
20.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • het gebruik van de gronden en bouwwerken als verkooppunt van motorbrandstoffen.