direct naar inhoud van Artikel 19 Verkeer - Parkeergarage
Plan: Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D111-VG01

Artikel 19 Verkeer - Parkeergarage

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Parkeergarage' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. een gebouwde parkeervoorziening;

en de daarbij behorende:

  • b. in- en uitritten;
  • c. fietsenstallingen;
  • d. ontsluitingswegen.
19.2 Bouwregels
19.2.1 Algemeen

Op de tot "Verkeer - Parkeergarage" bestemde gronden mogen alleen worden gebouwd bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming.

19.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

19.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

  • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;
  • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 5 m bedragen.
19.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

  • het gebruik van de gronden en bouwwerken als verkooppunt van motorbrandstoffen.