direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 Beleid en onderzoeken
Plan: Buitengebied Borne, herziening Erven Borne Hertme 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz010-vg01

Hoofdstuk 2 Beleid en onderzoeken

De onderhavige wijzigingen betreffen, ten opzichte van het thans geldende bestemmingsplan "Buitengebied Borne, herziening Erven Borne Hertme", een wijziging van een aanduiding op de verbeelding zodat wordt gewaarborgd dat op de betreffende percelen één bouwmassa wordt gerealiseerd, het toevoegen van de bestemming Water (totale oppervlakte 4875 m2) en een beperkte aanpassing van de regels. Er worden geen meer bouwmogelijkheden toegestaan dan in de huidige situatie het geval is. Het bestemmingsplan "Buitengebied Borne, herziening Erven Borne Hertme" is nog van recente datum. Daarom wordt in onderhavig bestemmingsplan geen beleidsbeschrijving gedaan noch worden nieuwe milieutechnische onderzoeken gedaan. Volstaan wordt met een verwijzing naar de toelichting van het bestemmingsplan "Buitengebied Borne, herziening Erven Borne Hertme".