direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Buitengebied Borne, herziening Erven Borne Hertme 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz010-vg01

Hoofdstuk 3 Economische uitvoerbaarheid

Voor wat betreft het kostenverhaal als bedoeld in artikel 6.4 Wro blijft deze herziening zonder gevolgen. De gronden waarop dit bestemmingsplan betrekking heeft zijn gemeentelijk eigendom. De gemeente zal eerst tot uitgifte van de gronden overgaan na inwerking treding van de onderhavige regeling. De gronden ten behoeve van de herinrichting van de Bornsebeek worden door de gemeente verkocht aan het waterschap Regge en Dinkel.