direct naar inhoud van 1.2 Inhoud regeling
Plan: Buitengebied Borne, herziening Erven Borne Hertme 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz010-vg01

1.2 Inhoud regeling

De verbeelding wordt aangepast door het voorzien van de aanduiding "specifieke aanduiding 2 (sba-2) op de betreffende gronden (erf Blenke 2). Per bouwvlak is dan één woning toegestaan. Hiervan mag worden afgeweken tot maximaal 2 wooneenheden in één bouwmassa.

Behalve bovengenoemde reparatie van het bestemmingsplan 'Buitengebied Borne, herziening Erven Borne Hertme" wordt de verbeelding op een ondergeschikt punt aangepast. Het betreft het perceel dat voorheen was genummerd als Hedeveldsweg 21 . De voorzijde van dit perceel en het ten zuiden daarvan gelegen bouwperceel zijn bestemd als "verkeer". De bedoeling was om van de deze gronden een brink te maken. Na het bouwrijp maken van het plangebied blijkt deze functie niet tot z'n recht te kunnen komen. De gronden zijn namelijk in particulier bezit Daarom wordt voorgesteld de betreffende gronden te bestemmen conform het huidige gebruik als tuin- en agrarische gronden. In onderstaande schets zijn de bestaande planologische en de nieuwe situatie weergegeven.

Ten behoeve van de herinrichting van de Bornsebeek krijgen de betreffende gronden aan de oostzijde van de beek, de bestemming Water.