direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Buitengebied Borne, herziening Erven Borne Hertme 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz010-vg01

1.1 Aanleiding

Op 31 maart 2011 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Buitengebied Borne, herziening Erven Borne Hertme” vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van een aantal agrarische erven (knooperven) in het gebied ten noorden van de Stroom Esch.

Inmiddels zijn er 2 aanvragen om omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van 2 vrijstaande woningen op de percelen Hedeveldsdwarsweg 8 en 10 te Hertme. Het uitgangspunt van het bestemmingsplan "Buitengebied Borne, herziening Erven Borne Hertme" is dat op de percelen Hedeveldsdwarsweg 8 en 10 één bouwmassa wordt gerealiseerd, waarbij dubbele bewoning is toegestaan. Bij de aanvraag om vergunning voor de bouw van 2 vrijstaande woningen is gebleken dat het bestemmingsplan zodanig kan worden uitgelegd dat de bouw van 2 vrijstaande woningen in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Als een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen in overeenstemming is met het bestemmingsplan zijn wij wettelijk verplicht de omgevingsvergunning te verlenen, hoewel één en ander in strijd is met de uitgangspunten van het plan.

In het plangebied liggen, behalve de percelen Hedeveldsdwarsweg 8 en 10, nog 2 bouwpercelen waarbij de mogelijkheden voor het aantal te realiseren bouwmassa's op dezelfde manier uitgelegd kan worden. Deze percelen zijn in eigendom bij de gemeente.

Wij vinden het ongewenst om hierover onduidelijkheid te laten bestaan. Het oprichten van één bouwmassa heeft ruimtelijk gezien de voorkeur aangezien de woningen die ter plaatse gerealiseerd kunnen worden de uitstraling moeten hebben van 'agrarische bebouwing' met bouwmassa's passend op agrarisch erf (bijvoorbeeld een ligboxenstal of schuur). De structuur is dan te herleiden naar een voormalig agrarisch erf. Het realiseren van meerdere separate bebouwing zal afbreuk doen aan het uitgangspunt van het oorspronkelijke plan en waarschijnlijk leiden tot verrommeling van het voormalige agrarische perceel.

Ten tweede is in deze herziening een beperkte herinrichting van de Bornsebeek, aan de westzijde van het plangebied, opgenomen. In hoofdstuk 4 van deze toelichting wordt hierop nader ingegaan.